Advokatfirmaet Søgaard

ARBEJDSOMRÅDER

 • Virksomhed, selskab
  • etablering
  • køb, salg, omstrukturering
  • ophør
  • ejeraftaler
  • ledelse
  • koncerner
 • Finansierings- og kreditret
 • Kontrakter
  • danske og internationale
 • Inkasso
 • Generelle erhvervsjuridiske forhold
 • Personskadeerstatning

NYHEDER

NYE SKÆRPEDE REGLER OM MÅLTAL OG POLITIKKER FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I STØRRE SELSKABERS LEDELSE

Med lov nr. 568 af 10. maj 2022 øges kravene nu til større selskabers opstilling af måltal og politikker for det underrepræsenterede køn på såvel bestyrelsesniveau som øvrige ledelsesniveauer.

Der bliver med loven krav om, at det øverste ledelsesniveau (sædvanligvis bestyrelsen) skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, med mindre der allerede foreligger en ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Dernæst skal det centrale ledelsesorgan (direktionen) ligeledes opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, med mindre der allerede her forligger en ligelig fordeling på kønnene. ”Øvrige ledelsesniveauer” forstås i lovens sammenhæng overordnet set som to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan (almindeligvis bestyrelsen).

Endelig skal det centrale ledelsesorgan (direktionen) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer, med mindre der i forvejen eksisterer en ligelig fordeling.

I selskaber med færre end 50 ansatte, kan både måltal og politik omhandlende andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer (men altså ikke bestyrelsesniveauet) undlades.

Loven får virkning fra 1. januar 2023.

NY OMFATTENDE REGULERING AF WHISTLEBLOWER-BESKYTTELSEN

I juni 2021 blev den nye danske whistleblower-lov vedtaget, og herefter er der etableret en ny og ganske omfattende regulering af beskyttelsen af danske whistleblowere. Det følger blandt andet af loven, at virksomheder med 50-249 ansatte skal etablere interne whistleblowerordninger senest 17. december 2023, medens virksomheder med 250 eller flere ansatte allerede har været omfattet af pligten til etablering af interne whistleblowerordninger siden 17. december 2021. - Kredsen af personer, der kan nyde beskyttelse efter loven, er ganske vid og beskyttelsen ganske omfattende. (Læs evt. mere herom i "Ny omfattende regulering af whistleblower-beskyttelsen" af Gitte Søgaard i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2022/2).

NY UDGAVE AF WERLAUFFS SELSKABSRET PÅ VEJ!

Efter prof. Erik Werlauffs alt for tidlige bortgang i november 2021 er der nu aftalt en videreførsel af hans betydningsfulde værk "Selskabsret", som i flere tidligere udgaver står på hylderne hos flere generationer af advokater og revisorer og hos andre selskabsretskyndige, og som har bidraget til den selskabsretlige skoling af et betydeligt antal studerende på danske universiteter. Bogen udkommer i en ny 12. udgave ved forlaget Karnov i det tidlige efterår 2023. Bogen videreføres af Gitte Søgaard.

 

 

 

 

 

 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her