Advokatfirmaet Søgaard

ARBEJDSOMRÅDER

 • Virksomhed, selskab
  • etablering
  • køb, salg, omstrukturering
  • ophør
  • ejeraftaler
  • ledelse
  • koncerner
 • Finansierings- og kreditret
 • Kontrakter
  • danske og internationale
 • Inkasso
 • Generelle erhvervsjuridiske forhold
 • Personskadeerstatning

NYHEDER

Omregistrering af iværksætterselskaber

Efter at Folketinget i april 2019 vedtog et stop for etablering af nye iværksætterselskaber (IVS) og i øvrigt vedtog en frist til april 2021 til omregistrering af eksisterende iværksætterselskaber til anpartsselskaber, har Folketinget den 17. december 2020 vedtaget en forlængelse af denne frist til 15. oktober 2021. Inden denne nye frist skal generalforsamlingen i et iværksætterselskab beslutte omregistreringen til anpartsselskab, og i den forbindelse skal der foretages indbetaling af restkapitalen, der er differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital (kr. 40.000). Indbetalingen skal ske som kapitalforhøjelse. Undlader ejerne i et iværksætterselskab at foretage en sådan omregistrering, vil selskabet ultimativt kunne blive tvangsopløst.

Screening af udenlandske direkte investeringer (FDI)

Gennem en årrække har der været politisk fokus på den potentielle trussel, som visse udenlandske direkte investeringer (foreign direct investments) kan udgøre mod den nationale sikkerhed eller den offentlige orden. Der er derfor såvel på EU-plan som nationalt plan taget initiativer i forhold til screening af sådanne udenlandske direkte investeringer.

Den 11. oktober 2020 trådte EU-forordning 2019/452 i kraft. Forordningen opstiller krav til gennemsigtighed og samarbejde hhv. medlemslandene indbyrdes og mellem de enkelte medlemslande og Kommissionen, når visse former for investeringer primært fra tredjelande finder sted i det enkelte medlemsland. Desuden etableres formaliserede årlige indrappporteringsprocedurer fra medlemslandene til Kommissionen. Endelig opstiller forordningen en række krav til de nationale screeningsmekanismer, som medlemslandene allerede måtte have eller fremtidigt agter at indføre.

I Danmark er der netop fremlagt og foretaget høring i forhold til et lovforslag om screening af visse udenlandske direkte investeringer (Investeringsscreeningsloven). Et lovforslag forventes fremlagt i foråret 2021, og loven forventes at træde i kraft 1. juli 2021. I lovforslaget lægges der op til hhv. en tilladelses- og en anmeldelsesordning, som skal gælde ikke blot investeringer i traditionel forstand men også køb af aktiver samt service-, leverandør- og driftsaftaler inden for de berørte brancher. Betydningen heraf i forhold til at sikre et attraktivt miljø for udenlandske investeringer er endnu uafklaret. Det samme gælder omfanget af omkostninger og tidsforbrug for virksomheder og myndigheder i forbindelse med sådanne fremtidige screeningsprocedurer.

 

 

 

 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her