Advokatfirmaet Søgaard

ARBEJDSOMRÅDER

 • Virksomhed, selskab
  • etablering
  • køb, salg, omstrukturering
  • ophør
  • ejeraftaler
  • ledelse
  • koncerner
 • Finansierings- og kreditret
 • Kontrakter
  • danske og internationale
 • Inkasso
 • Generelle erhvervsjuridiske forhold
 • Personskadeerstatning

NYHEDER

AFSKAFFELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKABER

Med lov nr. 445 af 13. april 2019 vedtog Folketinget at afskaffe iværksætterselskabet. Loven er trådt i kraft, og der kan således ikke længere etableres nye iværksætterselskaber. Der er indført en 2-årig overgangsperiode, hvor eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til anpartsselskaber. Sker dette ikke inden for fristen, kan Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskabet. I samme forbindelse blev mindstekravene til kapital i anpartsselskaber nedsat til kr. 40.000.

ÆNDREDE REGLER OM REGISTRERING AF REELLE EJERE

Med lov nr. 554 af 7. maj 2019 er hidtidige regler om registrering af reelle ejere ændret og suppleret med en række nye bestemmelser. Blandt de væsentligste ændringer er blandt andet en ny forpligtelse for ejerne til efter anmodning fra virksomheden at oplyse om det reelle ejerskab til virksomhederne. Desuden forpligtes virksomhederne nu til at oplyse om deres ejerforhold, når personer, der udfører kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven (fx pengeinstitutter, revisorer, advokater, ejendomsmæglere mv.), anmoder om det. Endelig skal virksomheder nu årligt gennemføre en undersøgelse af, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om deres reelle ejere. Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at der er tale om manglende eller mangelfuld registrering eller opbevaring af dokumentation, er der nu hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskabet. De fleste af lovens bestemmelser forventes at træde i kraft 10. januar 2020.

 

 

 

 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her