Advokat Gitte Søgaard

Som jurist og økonom forener Gitte Søgaard praktisk erfaring fra såvel private som offentlige virksomheder med ajourført teoretisk viden om væsentlige erhvervsjuridiske problemstillinger i sit virke dels som advokat og dels som adjunkt ved Aalborg Universitet.

Gitte Søgaard fik i 2009 advokatbeskikkelse og har siden 2010 været indehaver af Advokatfirmaet Søgaard, hvor fokus er på erhvervsretlig opgavevaretagelse i forhold til konkrete virksomheders behov for advokatmæssig bistand i form af især rådgivning og førelse af sager for Retten.

I tillæg hertil beskæftiger Gitte Søgaard sig med juridisk forskning og formidling med henblik på at omsætte teori til anvendt viden. Dette sker blandt andet ved publicering, foredragsvirksom- hed, udarbejdelse af notater, second-opinions og egentlige responsa.

Gitte Søgaard har tidligere som økonom arbejdet med eksport og virksomheders øvrige udvikling og internationalisering, ligesom hun såvel som ansat medarbejder som i egen virksomhed har fungeret som rådgiver i sådanne spørgsmål.

Gitte Søgaards primære forskningsmæssige aktiviteter omhandler koncernforhold, selskabsret og kontraktsret, ligsom hun arbejder med obligationsretlige og erhvervsretlige forhold i en bredere sammenhæng.

Arbejdssprog er foruden dansk også engelsk, tysk og fransk.

Gitte Søgaard, advokat, lektor, ph.d. og hd-a

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her