FORSLAG OM AFSKAFFELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKABER (15. oktober 2018)

Af Folketingets lovkatalog for det nye folketingsår fremgår, at der formentlig i foråret 2019 ventes fremsat lovforslag, hvorefter det ikke længere skal være muligt at stifte nye iværksætterselskaber, og at der indføres en 2-årig overgangsperiode, hvor eksisterende iværksætterselskaber skal optjene kapital, der muliggør omregistrering til anpartsselskab. Det forusættes i den sammenhæng, at kapitalkravene til anpartsselskaber sænkes yderligere.

ÆNDRINGER TIL SELSKABSLOVEN (28. marts 2018)

Den 14. marts 2018 fremsatte regeringen lovforslag 185 med forslag til en række ændringer af blandt andet selskabsloven. Blandt forslagene er en nedsættelse af minimumskravene til selskabskapital for aktieselskaber fra kr. 500.000 til kr. 400.000, indførelse af mulighed kapitalforhøjelse ved apportindskud i iværksætterselskaber i forbindelse med omregistrering til anpartsselskab og endelig mulighed for omdannelse af en bredere vifte af selskaber til aktieselskaber.Endvidere foreslås en skærpelse af kravene til registrering af reelle ejere, idet selskaber fremadrettet ikke kan registreres uden samtidig registrering af reelle ejere, og idet der fremadrettet forudses hjemmel til tvangsopløsning af selskaber, hvor reelle ejere ikke er behørigt registreret. Efter færdigbehandling i Folketinget forventes ikrafttræden for de nye regler den 1. juli 2018.

NÅR SELSKABER EMIGRERER (28. marts 2018).

Med den såkaldte Polbud-dom (EUD C-106/16) har EU-domstolen endnu engang haft lejlighed til at udtale sig om rækkevidden af selskabers frihed til at etablere sig inden for EU-/EØS-området og til overordnet at føje ny viden om den traktatfæstede etableringsret til den allerede omfattende og eksisterende. Læs evt. mere i Werlauff og Søgaards artikel "Cross-border Transfer and Change of Lex Societatis After Polbud, C-106/16", i European Company Law Journal 15, (2018).

FORSLAG OM AFSKAFFELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKABER  (15. oktober 2018)

Af Folketingets lovkatalog for det nye folketingsår fremgår, at der i februar 2019 ventes fremsat lovforslag, hvorefter det ikke længere skal være muligt at stifte nye iværksætterselskaber, og at der indføres en 2-årig overgangsperiode, hvor eksisterende iværksætterselskaber skal optjene kapital, der muliggør omregistrering til et anpartsselskab. Det forudses i den sammenhæng, at kapitalkravene til anpartsselskaber sænkes yderligere.

 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her