BØGER

2021:

Business Law, Europe, 2. udg., del II om europæisk selskabsret, og del III om europæisk koncernret, E. Werlauff (red.), P.J.M. Klumpes, Anders Larsen og Gitte Søgaard.

 

2016:

Koncernbegrebet: Selskabs- og regnskabsrettens koncernbegreber, 1. udgave, Gitte Søgaard, Werlauff Publishing A/S.

 

2015:

Koncernretten, Erik Werlauff og Gitte Søgaard, Werlauff Publishing A/S.

 

ARTIKLER

 

2022:

Ny omfattende regulering af whistleblower-beskyttelsen, Gitte Søgaard, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2022/2, s. 51-60.

2019:

Koncerninteressens legitimitet, Gitte Søgaard, Ugeskrift for Retsvæsen, U.2019B.327

Væsentlige transaktioner mellem nærtstående - et selskabsretligt armslængdeprincip i ny forklædning, Gitte Søgaard, Nordisk Tidsskrift for selskabsret, nr. 2 2019, side 3-11.

2018:

Cross-border Transfer and Change of Lex Societatis After Polbud, C-106/16: Old Companies Do Not Die .... They Simply Fade Away to Another Country, Gitte Søgaard og Erik Werlauff, European Company Law Journal, februar 2018, vol. 15, side 21-24.

2014:

Det nye regnskabsdirektivs nye koncerndefinition - om den nye definition og implementeringen heraf i national ret, Gitte Søgaard, Revision & Regnskabsvæsen, No. 8, 2014, p. 38-43.

Introduction of a Group Definition in the New Accounting Directive: The Impact on Future Accounting Regulation, Gitte Søgaard, European Company Law, Vol. 11, No. 5, 10.2014, p. 232-236.

 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her