Advokatbistand - juridisk analyse og formidling


Arbejdsområder • Virksomhed, selskab
  • etablering
  • køb, salg, omstrukturering
  • ophør
  • ledelse
 • Finansierings- og kreditret
 • Kontrakter
  • danske og internationale
 • Koncerner
 • Inkasso
 • Generelle erhvervsjuridiske forhold
 • Personskadeerstatning

Kontoret er ferielukket i perioden 10. - 18. april 2017 (begge inkl.) God Påske!

        _____________________________

Det sker .....

I 2017 er følgende arrangementer planlagt:

Bestyrelsesarbejdet - grundlag, opgaver og ansvar (temamøde)

Foreninger - med fokus på almene foreninger (temamøde)

Danske koncerner i et retligt perspektiv (temamøde)

Selskabsretten - Update 2017 (kursus)

Styr på §'erne - juridiske temaer i den nye eller mindre virksomhed (temamøde)

Personskadeerstatning (temamøde)

Flere af ovenstående arrangementer kan skræddersys og afholdes som lukket arrangement.

Interesseret? - Få yderligere oplysninger  ved henvendelse til kontoret.

 

 

Kort nyt

REGISTRERING AF SELSKABETS EJERFORHOLD

Siden december 2014 har der været pligt for danske kapitalselskaber til at registrere og offentliggøre oplysninger om ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister.

Tidspunktet for denne registrering fremrykkes med virkning fra 1. januar 2017, og der indføres en ny sanktion for manglende registrering, idet Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at anmode Skifteretten om at indlede tvangsopløsning af selskabet efter regler, der har betydelige lighedspunkter med den mulighed, som Erhvervsstyrelsen i forvejen har til at begære et selskab tvangsopløst ved manglende registreringer af f.eks. ledelse, revisor og manglende indsendelse af årsrapporter.

     

 

Bogen "Koncernbegrebet - selskabs- og regnskabsrettens koncernbegreber" udkom i december 2016 fra forlaget Werlauff Jura.

 

 

 

 

 

Dynamic-it leverandør af webshop